Atkomst og kart til kirken på Helsfyr

HVORDAN KOMME TIL DEN NYE KIRKEN?

Kirken ligger på hjørnet av Tvetenveien og Agmund Bolts vei, og har adresse TVETENVEIEN 13. Det er i Helsfyr bydel. Men er i skjæringspunktet mellom Helsfyr – Bryn –Teisen. Like innenfor Ring 3, i enden av Østre gravlund.

Åpningsside