Hellige Nikolai menighet 70 år i 2001

Det har gått 70 år siden Hl. Nikolai menighet ble grunnlagt i 1931. De russiske flyktningene som i 1920 kom fra Arkhangelsk og Murmansk i Russland la grunnen til en menighet som slett ikke har forsvunnet med den første generasjon troende, men som bare har vokst og blitt styrket i de siste årene. Fra å være en Oslo-menighet, har den i dag filialer både i Neiden, Bergen og Stavanger,. samt kloster i Hurdal.

70 år er riktig nok ikke mye i Den ortodokse kirkes tidsperspektiv, men det er ikke noen uvesentlig alder for en slik menighet i vårt samfunn. Ved at vi har valgt å være åpne og inkluderende i det norske samfunn, og ikke har lukket oss inn i noen form for romantisk nostalgi eller trang nasjonalisme, har vi unngått å bli kun en eksotisk liten nisje for spesielt interesserte. Vi har gått inn på en realistisk linje i forhold til de faktiske omstendigheter vi befinner oss i. Vi har valgt å understreke menighetens ortodokse tro og tradisjon med visshet om og respekt for våre historiske og kulturelle røtter. Vi har tatt ansvar for arven de russiske flyktningene bar med seg og var del av, samtidig som menigheten er et åndelig hjem for enhver ortodoks kristen som ønsker det. Slik kan vi forvalte det som er oss overgitt på et ansvarlig vis samtidig som vi blir i stand til å gi åndelig hjelp til dem som kommer til oss, og fylle oppgaven med å gi andre del i Den ortodokse kirkes åndelige rikdommer.

Vår menighet har en stor kontaktflate og våre medlemmer har gjort seg positivt bemerket gjennom innsats på forskjellige felter i kultur- og kirkeliv. Og i dette jubileumsåret kan vi glede oss over at vi har oppnådd å anskaffe en anvendelig bygning som kan huse mange av våre aktiviteter. Det er videre hyggelig å se at spekteret av virksomheter i menigheten øker og at vi stadig ser yngre mennesker komme til. Bryllup og dåp har tatt over for begravelser. Et godt tegn for fremtiden er også initiativet for å starte en ungdomsklubb og en studentforening. Vi skal således ikke bare skue bakover ved dette 70-års jubileet, men i like høy grad se fremover, og det med godt mot og optimisme. Vi skal minnes menighetens grunnleggere med takk og be om Guds hjelp og styrke til dem som skal føre det videre etter oss inn i fremtiden. Fader Johannes.

Åpningsside