Hellige Nikolai menighet er en landsomfattende menighet, med ca. 1000 medlemmer av mangfoldige nasjonaliteter. Hellige Nikolai menighet var inntil nylig den eneste ortodokse menighet i landet med fast stasjonert prest. Gudstjenestene i Oslo forrettes på kirke-slavisk og norsk hver helg og på større høytidsdager. (Første søndag i måneden er gudstjenesten fullstendig på norsk.) 

Hellige Olav feires av den ortodokse Kirke etter den julianske kalenderen den 11. august. Ikonet er malt av den norske ikon-maleren Ove Svele som er medlem av Hl. Nikolai ortodokse menighet.

Menigheten er aktiv i samarbeide med andre kirker og menigheter, økumenisk og på annet vis. Representant for hl.Nikolai menighet har plass i Norges Kristne Råd, i Norsk Teologisk Samtaleforum, i Bønneuken for Kristen Enhet osv. Slik viser menigheten sin vilje til konstruktivt og pålitelig samarbeid.

Hellige Nikolai ortodokse menighet arbeider aktivt for å "fornorske" kirkens uttrykksformer, slik at den kan fortsette å være et åndelig hjem for etterkommerne av de emigranter som grunnla den, og som nå føler seg helt norske. Likeså ønsker man å kunne gi et forståelig vitnesbyrd om den ortodokse tro utenfor ens egen lille krets. Det har i de siste år kommet et visst tilsig av norske konvertitter, hvilket har forsterket menighetens norske preg og skapt behov for fortsatt fornorsking uten dermed å glemme utgangspunktet. Dette kommer bl.a. til uttrykk i bruken av den gamle, julianske kalender, som ligger 13 dager etter den gregorianske kalenderen som ellers brukes i Norge.

Siden grunnleggelsen har menigheten vært underordnet erkebiskopen for russiske menigheter i Vest-Europa med sentrum i Paris. Menigheten er siden 2019 underlagt Patriarkat i Beograd. Denne menighet - som er viet til ære for hellige Nikolai - lever således videre som en frisk fargeklatt i det norske kirkelandskap og som et bindeledd til verdens eldste og nest største kirke. 

Åpningsside 

 

 

Hellige Olav
I forbindelse med 1000-års jubileet for Norges kristning 1995 søkte og oppnådde vår menighet anerkjennelse for venerasjon av hl. Olav som en ortodoks helgen. - Ikonet er malt av den norske ikon-maleren Ove Svele som er medlem av Hl. Nikolai ortodokse menighet i Oslo.