Christoforos Schuffs er avsatt som ortodoks prest.

Fra erkestiftets kontor kom det melding 11. juli om at Christoforos Schuff var blitt avsatt som prest og tilbakeført til lek-manns status. Dette i samsvar med hans eget ønske.

Chr. Schuff konverterte i hl. Nikolai menighet hos f. Johannes, likeså hans kone, og de ble også viet samme sted. Senere ble han etter anbefaling av f. Johannes ordinert til diakon og i 2008 til prest. Etter kort tid oppstod det sterke komplikasjoner og konflikter, noe som resulterte i at han gikk ut av Hl. Nikolai menighet og dannet en egen kirkeforening (som han kalte ”Hl. Herman av Alaska menighet”) og drev denne deretter med mange avbrekk. Den hadde inntil nylig 30 medlemmer (derav 13 barn). Den skal nå oppløses/er oppløst.

Allerede før beslutningen om Chr. Schuffs avsettelse ble publisert i Paris, kunne vi lese om det i norske medier og på FB. Der publiserte han også sin egen nykomponerte heretiske trosbekjennelse (”Credo”) som er bygget på New Age populistiske ideer som ikke har noe med ortodoks kristen tro å gjøre, men er nærmest en hedensk trosbekjennelse. Dette presenterte han for erkebiskop Johannes, som derpå avsatte ham som prest. Etter sin avsettelse, proklamerte han sin ”Credo” fra trappen til St. Alexander Nevskij-katedralen i Paris  (rue Daru 12) og sendte det utpå Facebook!

Avisen VG sendte en e-post med spørsmål til erkebiskop Johannes, dette ble videresendt til fader Johannes med anmodning om å svare på hans vegne, om det syntes nødvendig.

F. Johannes svarte på spørsmålene slik (oversatt fra engelsk):

Jeg er journalist i en av Norges største aviser, VG. Jeg har snakket med den norske presten Christoforos Schuff, som har fortalt oss at han var i møte med biskopen i Paris på mandag denne uke.

Kan du bekrefte at biskopen ba Schuff  om å frasi seg sin prestestilling?

Hva er årsaken til dette?

Betyr det at en prest i Den ortodokse kirke ikke kan tale offentlig  om sine personlige meninger?

Hva er deres syn på samkjønnet ekteskap og kvinneprest i Den ortodokse kirke, foregår det noen diskusjon om dette?

Om prester trues med å måtte forlate kirken fordi de tar del i offentlig debatt, vil ikke det være skadelig for den teologiske meningsutvekslingen innen kirken?

 Fr. Johannes

13.07 2017

 Åpningsside