Til den ærverdige Arkimandritt Johannes Johansen, prest og forstander for Hellige Nikolai kirke i Oslo, vår elskede sønn i Herren, nåde og fred fra Gud.

Først sender vi våre faderlige ønsker om det beste fra Herren til alle kjære menighetsmedlemmer i menigheten De leder i Oslo, og for det påbegynte nye året 2006 ønsker vi Guds rikelige nåde og velsignelse for Dem personlig og for kirken. Vi vil også uttrykke vår store glede over deres forestående å feiring av 75-års jubileet for deres menighets kontinuerlige virke.

Hver eneste ortodokse kirke forkynner med sin blotte eksistens et ordløst budskap om at vår inkarnerte Herre Jesus Kristus er med oss, og den er et helligende sted for de troende som kommer inn i den med ærefrykt. Ettersom deres kirke befinner seg blant annerledes troende, blir den desto mer et tiltrekningspunkt for mange av våre medmennesker som tørster etter Gud og som søker etter sannheten og det ekte evangeliske livet som vi har overtatt fra apostlene og slik det blir opplevd uavbrutt i vår aller helligste ortodokse kirke.

Moderkirken forstår at nærværet av deres kirke og at deres virke har en slik misjonsbetydning, og vi sender vår beskjedne faderlige og hjertelige hilsen til dere, og ønsker at Hellige Nikolai kirke like til tidens ende skal være en åndelig og frelsende havn for mange sjeler som lengter etter å arve himlenes rike. Må den overstrømmende nåde og velsignelse fra Den Treenige Gud, Han som den hellige Nikolaus tjente så trofast, være med dere alle, elskede barn av den Kristi Hellige og Store Kirke, deres Moderkirke.

13. januar 2006

+ Bartolomeos, patriark av Konstantinopel
som inderlig ber til Gud for dere alle.