Besøk på barnehjemmet Hogar Rafael Ayau, Guatemala.

Av Ingunn Irene Knutsen, Stavanger

Jeg har tidligere skrevet i menighetsbladet om fadderordningen St. Rafael som ble opprettet i mars 2004. Hensikten er å støtte barnehjemmet Hogar Rafael Ayau som drives av ortodokse nonner fra Guatemala. Barnehjemmet er Guatemalas største med ca 100 barn i alderen 0-17 år. Barnehjemskirken er den første, og foreløpig eneste ortodokse kirken i landet. Gjennom fadderordningen oppnår vi både å gi forlatte, mishandlede og ofte syke barn et verdig liv, samtidig som vi støtter fremveksten av den ortodokse kirken i Guatemala fordi mange av disse barna vil være ”hjørnesteiner” i den ortodokse kirkens vekst og utvikling der.

Med forsikringer om støtte fra et par venner påtok vi oss forsørgeransvaret for den 7 år gamle gutten Rene Sirin en måned etter oppstart. (Se menighetsbladet nr. 4, 2004). Deretter for søsknene Rebecca (9) og David (11) Juarez. Storesøster Sara har vi lovet å forsørge så snart vi har nok faddere. Vi overfører nå 13.500 hver annen måned til barnehjemmet, og det dekker alle utgifter knyttet til våre fadderbarn.

Med meg i dette arbeidet har jeg fire venninner og sykepleierkolleger. Den 19 februar i år besøkte vi barnehjemmet. Vi ønsket at besøket skulle være til glede og nytte, ikke bare for oss, men også for barna. Vi bad nonnene arrangere turer og spennende opplevelser denne uken som vi betalte for. (Ikke fra fadderprosjektets penger!). Vi drog i busser til Stillehavskysten, badet og koste oss i en flott vannpark, og vi solte oss på sorte lavastrender. Vi tok med oss alle førskolebarna til dyreparken, og vi fløy sammen med fadderbarna Rebecca, David og storesøster Sara til nasjonalparken Tikal nord i landet. Det var flott å få bli bedre kjent med dem. Alle tre søsknene er ”lesere” i kirken. De har liturgiske kunnskaper jeg bare kan drømme om. De er høflige, omsorgsfulle og flinke barn. Men dessverre var de også ganske triste fordi de nylig hadde fått vite at moren deres, som de ikke hadde hørt fra på lenge, var omkommet.

På besøk i det hellige klosteret Lavra Mamre ved innsjøen Amattitlan, en times kjøring fra barnehjemmet, overleverte vi to ikoner malt av Ove N. Svele til m. Ines, klosterets abbedisse. Ikonet av Hl. Elisabeth den nye martyren var en gave fra mine venninner. Ikonet av st. Georg av Lydda var donert av Svele. De skal henge i basilikaen som er under oppføring der.

En snill urmaker i Sandnes donerte 50 klokker med nytt batteri innstilt på Guatemala-tid. Til sammen tror jeg vi hadde med oss 70 flotte barneklokker, og slikt blir det klokkefest av!

Før avreise forsøkte jeg å forklare mine protestantiske venninner at nå kommer vi ikke bare til et barnehjem i Latin Amerika, men til en institusjon som er en del av et ortodoks kloster. De lot seg ikke skremme selv om jeg hadde forberedt dem på at vi alltid måtte be om velsignelse før vi tok avgjørelser, forholde oss til klosterets klesskode og flere timer med gudstjeneste daglig. En meny som bestod av bønner og ris til frokost, middag og til kvelds og mer til.

Mine bekymringer viste seg å være bortkastet. Tvert i mot var de like forundret som meg over hva Gud kan gjøre når bare mennesker stiller seg til rådighet for Ham fullt og helt. Barnehjemmet er et sted fullt av velsignelser, kjærlighet, tro og håp. Man trenger ikke være ortodoks for å skjønne det. Å få oppleve dette sammen har styrket oss i ønske om å hjelpe barnehjemmet ved å utvikle fadderprosjektet videre.

De fleste fadderne i St. Rafaels fadderprosjekt har kommet til via ”jungeltelegrafen”. Venner har vervet venner og familie, og slik har fadderordningen spredd seg til flere byer og land. (Russland og Tsjekkia med.) Nå er målet å forsørge storesøster Sara Juarez. Menighetsbladets lesere inviteres herved til å bli med i fadderordningen.

Man blir fadder ved å innbetale 200 kr. per måned til konto:

8160 85 23553 Vennligst gi beskjed via e-mail

Mer informasjon om barnehjemmet finnes på webside: www.hogarafaelayau.org