Presteordinasjon i Paris

Tor Vegard Svane – med kirkenavnet Theodor, medlem i Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Nikolai menighets Bergensavdeling, ble ordinert til prest i St. Aleksander Nevski katedralen i Paris (sentrum i vårt erkestift).

For oss i Hellige Nikolai Menighet er det en stor og viktig begivenhet, en glede som gir nytt håp for fremtiden. Vår menighet ved f. Johannes presenterte ham for erkebiskop Gabriel som vår kandidat til ordinasjon og vi gav ham alle nødvendige anbefalinger for å kunne studere ved St. Vladimirs Seminary i New York, og i denne tiden har både Hl. Nikolai menighet sentralt og Bebudelsens kirkeforening i Bergen støttet ham både økonomisk og moralsk. Det gir derfor ekstra glede å se at våre anstrengelser har båret frukt enda en gang! Han skal avslutte sin utdannelse i inneværende semester og kommer til å gjøre tjeneste i en menighet i USA et år. Det vil være svært nyttig praktisk trening som vil kunne komme vår menighet til gode. Deretter håper vi å se ham i tjeneste innen vår menighets rammer.

Dette er 5. presten vi har frembragt i f. Johannes’ tid som forstander og prost (Sebbelov, Hagström, Schuff, Lerseth og Svane), foruten 4 diakoner (f. Serafim, Widetun, Tsakadze og Christensen) samt to ”overførte” prester fra annen jurisdiksjon (Mrdja og Boguzkij), en kantor (Frøyshov), og tre tonsurer (f. Serafim, s. Ioanna og Jovan).

Brev til menigheten fra fr.Theodor

Jeg vet at menigheten er opptatt med byggeprosjekt og at mye midler allerede er bundet opp i det. Men jeg vil likevel nevne dette så dere kan be over det og se om det er noe dere kan gjøre.

Etter at vi kom tilbake til USA har jeg hatt endel kontakt med menigheten utenfor San Fransisco som vi har blitt tilbudt et internship-program hos, St Seraphim Orthodox Church (OCA) i Santa Rosa CA. De har mellom 250-300 deltakere på søndagsgudstjenestene sine med variert bakgrunn og nasjonalitet. Vi fikk muligheten til å besøke dem i sommer og ble veldig imponert over arbeidet deres. Dette er en dynamisk menighet, med et stort og bredt arbeid, et fantastisk kirkebygg og veldig dyktig kirkekor. Menigheten har også nære relasjoner til to kvinneklostre like i nærheten. Men viktigst av alt er at de har lang erfaring med å gi opplæring til nye prester. De har allerede flere prester tilknyttet menigheten så de tilbyr ikke oss en stilling primært fordi de trenger en ekstra prest, men fordi de ønsker å støtte oss og Kirken i Norge ved å gi oss opplæring i prestegjerningen samt i å utvikle og drive en menighet. Menigheten i Santa Rosa har veldig lyst at vi skal komme, både vår egen erkebiskop Job og erkebiskop Benjamin (OCA) som menigheten i Santa Rosa tilhører, har velsignet oppholdet og ser frem til at vi skal komme. Vi er veldig heldig og velsignet som har fått et tilbud om å delta i dette programmet og vi håper virkelig at dette går i orden.

Menigheten i Santa Rosa har ofret mye for at vi skal komme og har allerede satt til side $20.000 (USD) til dette prosjektet som har en ramme på $40.000 i året. De har også opprettet en egen webside sin som omtaler prosjektet. Imidlertid så mangler de $20,000 dollar for at dette kan bli en realitet. Vi håper derfor at flere i Norge og i USA vil hjelpe oss med å få dette til. Dersom 20 stykker støtter prosjektet med $1.000 dollar ($85 i måneden) vil vi nå målet vårt. Kan noen i Hellige Nikolai være med å støtte dette prosjektet som vil komme til stor nytte for oss og Kirken i Norge?

Be over og vurder om dere kan være med på dette på noen som helst måte.

Beste hilsen i XC

Fr Theodor

Støtte kan overføres direkte til menigheten i Santa Rosa gjennom å betale med kredittkort via PayPal på hjemmesiden deres. Link til PayPal og prosjektet finnes på http://www.saintseraphim.com under «donation corner» og knappen «internship donation.» Tusen hjertelig takk.

Presteordinasjon i Paris

Tor Vegard Svane – med kirkenavnet Theodor, medlem i Den ortodokse kirke i Norge - Hellige Nikolai menighets Bergensavdeling, ble ordinert til prest i St. Aleksander Nevski katedralen i Paris (sentrum i vårt erkestift).

For oss i Hellige Nikolai Menighet er det en stor og viktig begivenhet, en glede som gir nytt håp for fremtiden. Vår menighet ved f. Johannes presenterte ham for erkebiskop Gabriel som vår kandidat til ordinasjon og vi gav ham alle nødvendige anbefalinger for å kunne studere ved St. Vladimirs Seminary i New York, og i denne tiden har både Hl. Nikolai menighet sentralt og Bebudelsens kirkeforening i Bergen støttet ham både økonomisk og moralsk. Det gir derfor ekstra glede å se at våre anstrengelser har båret frukt enda en gang! Han skal avslutte sin utdannelse i inneværende semester og kommer til å gjøre tjeneste i en menighet i USA et år. Det vil være svært nyttig praktisk trening som vil kunne komme vår menighet til gode. Deretter håper vi å se ham i tjeneste innen vår menighets rammer.

Dette er 5. presten vi har frembragt i f. Johannes’ tid som forstander og prost (Sebbelov, Hagström, Schuff, Lerseth og Svane), foruten 4 diakoner (f. Serafim, Widetun, Tsakadze og Christensen) samt to ”overførte” prester fra annen jurisdiksjon (Mrdja og Boguzkij), en kantor (Frøyshov), og tre tonsurer (f. Serafim, s. Ioanna og Jovan).

Brev til menigheten fra fr.Theodor

Jeg vet at menigheten er opptatt med byggeprosjekt og at mye midler allerede er bundet opp i det. Men jeg vil likevel nevne dette så dere kan be over det og se om det er noe dere kan gjøre.

Etter at vi kom tilbake til USA har jeg hatt endel kontakt med menigheten utenfor San Fransisco som vi har blitt tilbudt et internship-program hos, St Seraphim Orthodox Church (OCA) i Santa Rosa CA. De har mellom 250-300 deltakere på søndagsgudstjenestene sine med variert bakgrunn og nasjonalitet. Vi fikk muligheten til å besøke dem i sommer og ble veldig imponert over arbeidet deres. Dette er en dynamisk menighet, med et stort og bredt arbeid, et fantastisk kirkebygg og veldig dyktig kirkekor. Menigheten har også nære relasjoner til to kvinneklostre like i nærheten. Men viktigst av alt er at de har lang erfaring med å gi opplæring til nye prester. De har allerede flere prester tilknyttet menigheten så de tilbyr ikke oss en stilling primært fordi de trenger en ekstra prest, men fordi de ønsker å støtte oss og Kirken i Norge ved å gi oss opplæring i prestegjerningen samt i å utvikle og drive en menighet. Menigheten i Santa Rosa har veldig lyst at vi skal komme, både vår egen erkebiskop Job og erkebiskop Benjamin (OCA) som menigheten i Santa Rosa tilhører, har velsignet oppholdet og ser frem til at vi skal komme. Vi er veldig heldig og velsignet som har fått et tilbud om å delta i dette programmet og vi håper virkelig at dette går i orden.

Menigheten i Santa Rosa har ofret mye for at vi skal komme og har allerede satt til side $20.000 (USD) til dette prosjektet som har en ramme på $40.000 i året. De har også opprettet en egen webside sin som omtaler prosjektet. Imidlertid så mangler de $20,000 dollar for at dette kan bli en realitet. Vi håper derfor at flere i Norge og i USA vil hjelpe oss med å få dette til. Dersom 20 stykker støtter prosjektet med $1.000 dollar ($85 i måneden) vil vi nå målet vårt. Kan noen i Hellige Nikolai være med å støtte dette prosjektet som vil komme til stor nytte for oss og Kirken i Norge?

Be over og vurder om dere kan være med på dette på noen som helst måte.

Beste hilsen i XC

Fr Theodor

Støtte kan overføres direkte til menigheten i Santa Rosa gjennom å betale med kredittkort via PayPal på hjemmesiden deres. Link til PayPal og prosjektet finnes på http://www.saintseraphim.com under «donation corner» og knappen «internship donation.» Tusen hjertelig takk.