Klosterliv

 • Robinson, N. F.
  Monasticism in the orthodox Churches.
  Am.rew.of.East.Orth. NY 1964

 • Vår hellige fader Paisij, arkimandrit for Niamets- og Sekoul-klostrene i Moldavia
  Skrevet av hans disippel, skemamunk Mitrofan.
  Hl.Trifon Skita 1994.

 • Zaitsev, B. 
  Athos.
  Åsak, Delsbo 1991

Åpningsside