Liturgi

 • Den Gudomlege Liturgien, 
  overs. Ola Breivega.
  Norsk Bokreidingslag 1989

 • Gogol, N.
  Betrakninger over den guddommelige liturgi. Hl.Trifon forlag Oslo 1990.

 • Hugh, Mybrew
  Theorthodox Liturgy. The development of the Eucaristic Liturgy.
  St.Vladimir Seminary's press, NY 1990

 • Fedotov, G. P.
  The russian religious mind, I&II
  Nordland Publ. Belmont 1975

 • Zander, V.
  "Kristus - den nye Påske" Lidelsesukens og Påskens gudstjenester. 50s.
  Hl.Trifon Skita 1995.

 • Ortodoks Bønnebok, I, II, III, IV.
  Hl.Trifon Skita 1995.

 • The Lenten Triodion, 
  transl. m.Mary & a.Kallistos Ware.
  Faber & Faber London 1978

 • The Festal Menaion.
  London 1977

Åpningsside