Liste over bøker og hefter fra Hl. Trifon Skita

Hl. Trifon Skita har siden 1976 utgitt Tidsskriftet ”ORTODOKS RØST” (i alt 45 nr.) som nå er slått sammen med ”Kirkebladet i Danmark. Det koster kr. 200 i abonnement pr. år (4 nr). Videre utgir Skitaen tidsskriftet ”TABOR”, for monastisk kultur og visjon. Her presenteres tekster om bønn og åndelig liv. Hittil har det kommet ut 5 nummer. Hvert nummer koster kr. 40,-. Bestillinger kan sendes med e-post eller pr. brev til: Hl. Trifon Skita, Boks 9162, Grønland, 0134 OSLO.

Tilgjengelig i januar 2002:

 • Tito Colliander
  Gresk-ortodoks tro og livssyn
  Kr. 50

 • Nikolai Gogol
  Betraktninger over den guddommelige liturgi.
  Kr. 50.

 • Nikolai Arsenjev
  Om liturgien og eukaristien.
  Kr. 40.

 • Arkim. Christoforos Stavropoulos
  Deltakere i guddommelig natur. Den ortodokse kirkes lære om frelsen.
  Kr. 130.

 • Valantina Zander
  Kristus – den nye påske. Om kirkens påskegudstjenester.
  Kr. 50.

 • Hl. Serafim av Sarov.
  Hans livsberetning og utlegning om det kristne livs mål. Samtalen med Motovilov.
  Kr. 50.

 • Hl. Sergij från Radonesh.
  (Jepifanij den Vises förk. text).
  Kr. 50.

 • Hl.Paisij Velitshkovskij
  Hans liv og arbeid med den slaviske Filokalia-teksten
  Kr. 170.

 • Tjetverikov Optinaklostret.
  Kr. 150.

 • K. Leontiev
  Fader Kliment – prästmunk i Optinaklostret.
  Kr. 150.

 • Akatistos til Jomfru Maria og Den milde Jesus.
  Kr. 50.

 • Joh. Maximovitsh
  Den ortodokse forherligelse av Guds Moder.
  Kr. 50

Åpningsside