Gjennom lesning av ortodoks litteratur vil du finne forklaring på og kjenne igjen fragmenter i liturgi, kirkelige handlinger og grunnleggende trekk i det kirkesamfunnet du selv tilhører. På denne siden finner du en liten liste over ortodoks litteratur som kan være nyttig lesning dersom du vil stifte nærmere bekjentskap med vår kristne ortodokse tro, dens læresetninger, hvorledes vi utøver vår kristendom, Kirkens historie m.v. Et nærmere bekjentskap med den ortodokse Kirke vil gi deg innsikt i den opprinnelige kristendommen og hvorledes læren ble overført til oss gjennom våre hellige kirkefedre.

Åpningsside

 

Ikoner