Menigheten har en aktiv og ekspanderende filial i Bergen, hvor gudstjeneste forrettes ganske hyppig. Alle våre gudstjenester og andre aktiviteter foregår i kirkehuset vårt i Repslagergaten 17 nær Skuteviken.

Se vår hjemmeside for gudstjenester og andre aktiviteter.

Starost: Sturla Olsen
Telefon 56 33 09 05 Gudstjenestested:
St. Sunniva avSelja kapell i Repslagergaten 17

I tillegg til våre egne gudstjenester, har vi vært involvert i andre sammenhenger, og vi har hatt flere vellykkede samarbeid med krefter i DNK – flere ganger har kor stilt opp og sunget for eksempel Rachmaninoffs musikk til både vesper og vigilie i Bergen domkirke. Kirkeforeningen er også aktivt med i økumenisk sammenheng.

Erkebiskop Gabriel på visitas 15. okt. 2005

Etter ankomst i Bergen ble det arragert mottakelse og hyggelig møte med styret. Lørdag formiddag ble det forrettet liturgi i Sta. Sunniva kapell, med påfølgende bevertning i festlokalet. Før liturgien ble Ronald Worley ordinert til lektor (leser) . Kirkeforeningen i Bergen har eksistert siden 1994 og har stadig vokst og utviklet seg og er i dag en vital menighet.

Liturgi prosesjon med Evangelieboken

Ronald Eugene Worley ordineres til lektor/leser

Erkebiskop Gabriel avslutter liturgien

Kirkekaffe etter liturgien

 

 

 

Fra litigerien. Fader Johannes og Fader Serafim

Ikonostasen i kapellet