Om kirkeforeningene

Hl. Nikolai menighet var opprinnelig en Oslo-menighet (selv om medlemmene kunne bo over hele landet) – etter hvert var det en stadig større del av medlemmene som bosatte seg utenfor Oslo, og det har blitt opprettet filialer noen steder utenfor Oslo etter initiativ fra medlemmer som bor der. Disse kalles ”kirkeforeninger” (etter det russiske ”obshina”) og er ikke selvstendige menigheter, men aktivitets-punkter. Det finnes slike i Bergen og Neiden og Rogaland. I kirkeforeningene legges det til rette for gudstjenester og kirkelige handlinger etter behov, i tillegg til at medlemmene forsøker å organisere lekmanns virksomhet form av foredrag, bønnesamliner og sosiale treff.