Festgudstjeneste i Neiden

I 2001 hadde vi besøk av erkebiskop Sergij i forbindelse med den årlige festgudstjenesten i Neiden. På reisen fra Paris til Neiden, stanset han først en dag på Hl. Trifon skita i Hurdal. Den 23. august 2001 besøkte Erkebiskop Sergij hl. Nikolai kirke i Oslo, hvor vi hadde vesper og enkel mottakelse. Under besøket i Neiden pleier vi også å besøke Sevättijärvi i Finland. Besøket der fant sted den 25. august.  Under finner du bilder fra besøket i Sevättijärvi og fra selve liturgien den 26. august.

Erkebiskop Sergij og f. Johannes hjemme hos sekretæren i kirkeforeningen i Neiden, Mikit Iwanovitz

Erkebiskop Sergij og f. Johannes i hl. Trifons kirke i Sevättijärvi etter liturgien.

Fra venstre:
Fylkesmannen for Lappland, erkebiskop Sergij, metropolitt Ambrosius, fader Johannes og den greske ambassadør i Finland i hyggelig samtale under oppholdet i Sevättijärvi 

Erkebiskop Sergij forretter gudstjeneste sammen med metropolitt Ambrosius av Oulo, arkimandritt f. Johannes (forstander for menigheten), prester og diakoner fra Finland. Vadsø kammer kor , Hl. Trifons kor fra Murmansk og koret fra Sevättijärvi.

Under den årlige feiringen i Neiden møtes tilreisende og fastboende fra Finland og Norge

Erkebiskop Sergij, f. Johannes og f. Serafim sammen med medlemmer av kirkeforeningen utenfor St. Georgs kapell i august 2001

 

 

Åpningsside