Hl. Georg

Hl. Georgs kapell

 

Starost:
Oiva Gregesioff Jarva
Tlf. 99572864

Den ortodokse kirke i Norge har en filial ved St .Georgs-kapellet i Neiden, hvor medlem-mene fortrinnsvis er av skoltesamisk herkomst, og betrakter den ortodokse tro og tradisjon som vesentlig element i sin kulturelle identitet.
Nordkalotten

 

Interiør fra kapellet

 

Nedenfor finner du lenke til en informativ artikkel i forbindelse med at vi i St. Georgs kirkeforening i Neiden har satt igang prosessen med å få tilbakeført fra Anatomisk institutt i Oslo levningene fra skoltiske graver på Gravholmen i Pasvik. Etterkommere av flere av dem, både i Norge og Finland har skrevet under på kravet og gitt oss fullmakt til å gjennomføre denne saken på lignende måte som skjellettsaken i Neiden. Fader Johannes og Oiva Gregesioff Jarva som kirkeforeningens starost er ansvarlige for denne saken som nå har foregått ett års tid allerede.

Lenke til siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpningsside