Publikasjoner fra Hl. Trifon Skita

Under finner du en liste over bøker og hefter fra Skitaen som fremdeles er i lager (Januar 2002). Bestillinger kan sendes med e-post eller pr. brev til:

Hl. Trifon Skita
Boks 9162, Grønland,
0134 Oslo

Skitaen utgir også tidsskriftet ”TABOR”, for monastisk kultur og visjon. Her presenteres tekster om bønn og åndelig liv. Hittil har det kommet ut 5 nr. og koster kr. 40 pr nr.

Ny bok om Hl. Serafim av Sarov:
I forbindelse med 100-års jubileet for kanoniseringen av hl. Serafim av Sarov i 2003 utgav Hl. Trifon Skita en ny bok om Hl. Serafim. Boken inneholder hans biografi, hans samtale med godseieren Motovilov om målet for det åndelige liv, hans råd for det åndelige liv og Akatist til hans ære. Kan skaffes i kirken eller via e-post. 108 sider, ill. kr. 150.

 

 • Den Ortodokse Kirkes Guddommelige Liturgier
  Krysostomos-, Basilios- og De Forutviede Gavers Liturgi, samt de fleste variable tekster for hverdager, søndager og høytider. Innledn., forord og overs. f. Johannes Johansen
  Solum forlag as, Oslo 208 s. ill.

  Kr. 298   

 • Tito Colliander
  Gresk-ortodoks tro og livssyn
  Kr. 50

 • Nikolai Gogol
  Betraktninger over den guddommelige liturgi.
  Kr. 50.

 • Nikolai Arsenjev
  Om liturgien og eukaristien.
  Kr. 40.

 • Arkim. Christoforos Stavropoulos
  Deltakere i guddommelig natur.
  Den ortodokse kirkes lære om frelsen.
  Kr. 130.

 • Valantina Zander
  Kristus – den nye påske.
  Om kirkens påskegudstjenester.
  Kr. 50.

 • Hl. Serafim av Sarov.
  Hans livsberetning og utlegning om det kristne livs mål.
  Samtalen med Motovilov.
  Kr. 50.

 • Roma og Konstantinopel
  En økumenisk konfrontasjon. Pave Leo XIIIs brev om kristen enhet og patriarken Anthimos' svar.

  Overs. av Ola I Breivega
  Kr. 50.

 • Hellige Trifon av Petsjenga - hans liv og virke
  Boken inneholder en oversiktsartikkel av f. Johannes Johansen, en oversettelse av det eldste Trifon-vitaet
  ( fra 1600-tallet) med illustrasjoner av ikonmaler O. G. Svele, en artikkel om dette av prof. Erik Egeberg, en gudstjenestetekst, samt utdrag av eldre norsk litteratur. (Om Petsjenga-klosteret, Boris-Gleb kirken og Trifons-hulen).
  Hellige Trifon av Petsjenga er en helgen i den ortodokse kirke. Han kom på 1500-tallet fra Russland til grense-områdene i Nord, og misjonerte der. Han grunnla Treenighetsklosteret i Petsjenga og han fikk døpt skoltene og bygget kapellet i Neiden i 1565. Han er av særlig betydning for de ortodokse i Norge som en forbindelse mellom Den russiske ortodokse kirke og Den ortodokse kirke i Norge. Hellig Trifon representerer en typisk hellighets-tradisjon i ortodoks spiritualitet. Den ortodokse kirke lærer at mennesket kan nærme seg Gud og bli formet ved Helligåndens nåde til å bli stadig mer lik Kristus. Det er målet for enhver troende. Og de som kalles helgener har vandret denne veien og er blitt forbilder og forbedere for alle troende. Boken forteller denne historien og inneholder også det eldste Trifon-vitaet, samt en lengre hymne til hans ære.

  Kr. 150.

 • Erkebiskop Paavali av Finland
  VÅR TRO
  Kr. 150.

 • Hl. Sergij från Radonesh.
  (Jepifanij den Vises förk. text).
  Kr. 50.

 • Hl.Paisij Velitshkovskij
  Hans liv og arbeid med den slaviske Filokalia-teksten
  Kr. 170.

 • Tjetverikov
  Optinaklostret.
  Kr. 150.

 • K. Leontiev
  Fader Kliment – prästmunk i Optinaklostret.
  Kr. 150.

 • Akatistos
  til Jomfru Maria og Den milde Jesus.
  Kr. 50.

 • Joh. Maximovitsh
  Den ortodokse forherligelse av Guds Moder.
  Kr. 50.

 • Valentina Zander
  Den ortodokse kirkes påskefeiring
  Kr. 50.

Åpningsside