Aktivitetar 2007

JULI

SUNDAG 08 :
Siljumannamesse i Sunnivahola på Selja. Ta kontakt.

AUGUST

ARRANGEMENT I REGI AV JOHNSEGARDSAKADEMIET UNDER DAHLSFJORDVEKA 2007

LAURDAG 04:
Kl. 13.00 – 16.00 IKONUTSTILLING i ”Banken”, Eidevik/Bygstad.
Kl. 17.00 VESPER m/AKATIST i Hl. Johannes kapell, Johnsegarden, Eidevik/Bygstad.
Prest: fader Johannes, Den Ortodokse Kyrkja i Noreg, Prost i Det Nordiske Prostiet under Konstantinopels patriarkat.

SUNDAG 05:
Kl. 10.00 LITURGI v/fader Johannes. Hl. Johannes kapell, Johnsegarden, Eidevik/Bygstad.
Kl. 13.00 - 16.00 IKONUTSTILLING i ”Banken”, Eidevik/Bygstad.
Kl. 20.00 FØREDRAG v/fader Johannes Johansen, Oslo.
Emne: ”ORTODOKSE RØSTER I NORD” – Den ortodokse Kirke som den opprinnelige kirke i Norge”. Stad: ”Banken”, Eidevik/Bygstad. Deltakarane samlast på ”Tønna” etter føredraget for hyggeleg samkvem.

MANDAG 06:
KYRKJETUR TIL KINN .
Påmelding og nærare informasjon, tlf. 57 71 69 00/92 42 72 87. Oppmøte i Florø kl. 10.00.
Kl. 20.00 FØREDRAG v/Ole Petter Lerseth, Oslo.
Emne: ”VIKINGKONGE OG HELGEN – Hellig Olav, Norges evige konge”. Stad: ”Banken”, Eidevik/Bygstad.
Deltakarane samlast på ”Tønna” etter føredraget for hyggeleg samkvem.

TIRSDAG 07:
Hl. Johannes kapell ope kl. 17.00 – 19.00
Kveldsbøn kl. 18.00

ONSDAG 08:
Hl. Johannes kapell ope kl. 17.00 – 19.00
Kveldsbøn kl. 18.00

TORSDAG 09:
Hl. Johannes kapell ope kl. 17.00 – 19.00
Kveldsbøn kl. 18.00

FREDAG 10:
Hl. Johannes kapell ope kl. 17.00 – 19.00
Kveldsbøn kl. 18.00

LAURDAG 11:
Hl. Johannes kapell ope kl. 17.00 – 19.00
Kveldsbøn m/Akatist kl. 18.00

SUNDAG 12:
Typika, lesegudsteneste kl. 10.00

Åpningsside