PILEGRIMSTUR TIL SELJE 7. - 9. JULI

Torsdag 7. juli vart Johnsegarden i Bygstad fyldt av forventningsfulle pilegrimer. Etter installering og kveldsmåltid benka vi oss i Johnsegardstova der fader Johannes las Hl. Sunnivas vita for oss, sang troparet hennar, viste bileter og satte oss i rette stemning til den påfølgjande dag då vi alle skulle reisa til den sagnomsuste øya og halde akatistos og bønestund til minne om Hl. Sunniva og Seljumennene, dette på sjølvaste Siljumannamessedagen 8. juli. Nokre av oss hadde vore der tidlegare ved ulike høve, men for mange av pilegrimane denne gongen var dette fyrste turen. Vi avslutta torsdagskvelden med vesper i kapellet og gjekk tidleg til ro for natta.

Neste morgon møttes vi til liturgi kl. 05.30. Det var utruleg godt og riktig å starta denne spesielle dagen nettopp med Den guddomelege liturgien. Alltid like næringsrik og oppbyggjeleg for alle Guds lengtande born. Frukost måtte til etter gudstenesta, og i personbilar satte vi nesa nordover, kjøyrande gjennom vakker og skiftande natur. Det gode veret var ei gåve denne dagen. 3 1/2 time i bil gjekk med. Ved ankomst Selje steig vi om bord i Klosterbåten og kapteinen førde oss trygt ut til øya. For ein herleg dag! Mildt og fint var det, himmelen blå og havet roleg.

Vi gjekk i prosesjon frå kaia. Starost i Bergen, Sturla Stefan Olsen gjekk føre med prosesjonskrossen, dernest fylgde fader Johannes, så Bjørn Ringdal (Hellesylt/Bergen) med ikon av Kristus Pantokrator, fader Serafim med ikon av Hl. Serafim av Sarov, Inger-Marie Svendsen (Volda) med eit Guds Mors ikon, Sunniva Michaela (Bergen) fylgde med eit ikon av erkeengelen Michael, dernest Annbjørg Aleksandra Fauskanger (Bergen) med Bebudelsesikonet, Stela Popa (Moldova/Bergen) med erkeengelen Gabriel sitt ikon, Kjetil Jikun (His/Grimstad) med ikon av Hl. Olav, Noregs evige konge. Linda og Keith Robinson (Malaysia) var også med i pilegrimsfylgjet. Underteikna gjekk bakerst med øvrig utstyr.

Vi samla oss først i ruinane etter Sunniva-kyrkja. Fader Johannes talte til oss før vi gjekk vidare opp i sjølve Michaelskyrkja (inngangen til hola) og sjølve Sunnivahola. Der foretta fader Johannes Akatistos til Guds Mor. Andektige stod vi med tende ljos. Etter kvart kom også nokre turistar og var med oss på slutten av gudstenesta. Det var ei god og givande stund og vårt trefaldige halleluja kom frå våre fredfylte hjarte i glede og takksemd for denne stunda vi fekk vera saman. Det runga godt der mellom steinblokkene på denne heilage staden. Vi fylte medbragte flasker med vatten frå den heilage kjelda på vegen ned mot båten att.

Glade, men kan hende også litt vemodige, forlot vi øya. Det var så utruleg vakkert der at vi gjerne ville vore der lengre.

Vel attende på land kjøyrde vi til Dragseidet - til tingstaden og dåpsstaden frå 997 - der Olav Trygvasson kalla til Gulating og dei tilreisande tok i mot trua på Kvitekrist og lot seg døypa. Der åt vi medbragt niste og tok farvel med fader Johannes og fader Serafim som skulle kjøyra direkte attende til klosteret. Vi andre drog til Bygstad - til matøkt, kveldsbøn og avreise for dei fleste andre neste morgon. Takk til Gud som skipa alt så vel til for oss, og takk til alle som var med på denne ferda for eit styrka og gledesfylt samkvem i namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.

På fader Johannes si oppfordring er arbeidet med turen neste år allereie godt i gang. Vi vonar mange fleire ortodokse frå vårt vidstrakte land freistar vera med.

ORTODOKSE KYRKJEDAGAR I SOGN OG FJORDANE , APRIL 2005.

Frå fredag 15. til sundag 17. april i år vart ortodokse kyrkjedagar i Sogn og Fjordane haldne.
Ei historisk hending på mange vis. Ein kan anta det er den fyrste ortodokse liturgi halden i Sogn og Fjordane i nyare tid, ja, kan hende nokon gong. Liturgien vart forretta på nynorsk, i umsetjing av Ola Ireneus Breivega.
Arrangementet denne helga omfatta konsert, liturgi, akatistos, ikonutstilling, bønesamver i kapellet, samtalar, typika og felles måltid.
Den ortodokse kyrkja er relativt ukjend for meinigmann i landsdelen, og ein ser det naudsynt å driva opplysningsarbeid, då vankunna på dette feltet er stor. Johnsegardsakademiet ser det som ei viktig oppgåve å bidra til at Den ortodokse kyrkja si soge, si tru og livssyn vert kjend.
Årlege Ortodokse kyrkjedagar kan styrka dette.

Fredag 15. kl. 20.00 var det konsert i Førde kyrkje med det estiske koret Orthodox Singers,
som framførde ortodoks kyrkjemusikk frå ulike tradisjonar og tidsepokar. Koret har tidlegare vitja Noreg med til dømes konsert i Bergen Domkyrkje. Koret held høgt kunstnarleg nivå.
Dei proffesjonelle songarane gav dei 70 frammøtte ei stor kyrkjemusikalsk oppleving.
Ein god prat på kyrkjetrappa etter konserten gav høve til nærare kjennskap og venskap
mellom dei ortodokse estarane og dei norske ortodokse som hadde tatt turen til arrangementet.
Kvelden vart avslutta med Akatistos halden av fader Johannes i kapellet åt den Hl. Johannes Teologen i Bygstad. Nokre av koristane og lokalbefolkninga var til stades i tillegg til alle dei ortodokse som var inlosjerte i Johnsegarden for helga.

Laurdag 16. kl. 10.00 feira vi Den guddomelege liturgien - den fyrste på nynorsk nokon sinne.
Til gudstenesta denne morgonen hadde også folk frå nærmiljøet funne vegen.
Kyrkjekaffi og varm suppe vart servert etter liturgien.
Kl. 14.00 åpna ikonutstillinga i Førde kyrkjetun. 35 personar fann vegen dit.
Ikonmålar og filosof Torstein Teodor Tollefsen, frå UiO, held føredrag om ikonens teologi for eit særs
lydhørt publikum. Samtalen gjekk livlig føre seg og mange interessante spørsmål vart retta til Torstein Teodor i kaffepausen etter føredraget. Det er alltid ei glede å høyra Torstein Teodor Tollefsen føredra.
Han skuffa ikkje denne gongen heller! Meldigar motteke i ettertid tyder på at dette var ei særs givande og lærerik oppleving for dei som var til stades. Det var høve til kjøp av ikonar, litteratur, kort, CD-plater m.m. Mange nytta sjansen til å skaffa seg godbitar av dette slaget.

Det var duka til eit lite varmt måltid i Johnsegarden i kveldinga. Ortodokse brør og systrer frå ulike kantar av landet, ja, også frå utlandet, hadde ei fin stund saman. Fader Johannes skulle returnera til Oslo med nattbuss frå Førde kl. 20.30. Vi såg han vel av garde, og forsamlinga held fram med samtalar knytt til andelege og teologiske tema til seine kvelden. Vi avslutta med kveldsbøn i kapellet.
Mang ein tanke gjekk til fader Johannes; vi vona han fekk ein god blund på augo der han sat på bussen. Det kunne trenges, avdi han skulle direkte til liturgifeiring i Hl. Nikolai i Oslo påfølgande morgon.

Sundag morgon den 17. vart typika forretta av Ronald Worley, Bergen. Deretter var det lunch, oppbrudd og avreise. Ei fin helg til styrking av banda dei ortodokse imellom, til andeleg oppfostring og gudstenestesamvær. Vi kom eit lite skritt vidare i arbeidet for å gjere Den ortodokse kyrkja og det ho står for kjend i vår ikkje-ortodokse landsdel.

Johnsegardsakademiet sender si varme takk til fader Johannes, Torstein Teodor Tollefsen, Førde kyrkjelyd og ellers alle som gjorde arrangementet mogeleg. Om Gud vil, og vi får signing dertil, vert Ortodokse kyrkjedagar i Sogn og Fjordane arrangert også i 2006.