Den 21. mai 2004 vart kapellet til ære for den heilage apostelen Johannes teologen signa og teke i bruk av arkimandritt fader Johannes frå Hl. Nikolai ortodokse kyrkjelyd i Oslo.

***Johnsegardsakademiet er kommisjonær for Hl. Trifons Forlag og St. Sunniva Boklade i Bergen.Bøker, ikonar, klosterprodukt m.m.

 

Åpningsside

 

KVA ER JOHNSEGARDSAKADEMIET

Johnsegardsakademiet er eit ortodokst, kristent informasjons- og aktivitetssenter i Sogn og Fjordane, drive innanfor råma av Den ortodokse kyrkja i Noreg: Hl. Nikolai ortodokse kyrkjelyd, Tvetenveien 13, Oslo.

Prest: Arkimandritt fader Johannes

VI FORMIDLAR

- informasjon om ortodoks tru og kristenliv

- kontakt med fader Johannes og bistår med tilrettelegging av ortodokse gudstenester og kyrkjelege handlingar i Sogn og Fjordane

- kontakt med ikonmålarar

- ortodoks litteratur og produkt frå ulike kloster i inn- og utland

- på førespurnad, besøk til skular, høgskular, lag, foreiningar og liknande som ynskjer informasjon om Den ortodokse kyrkja og det ho står for.

JOHNSEGARDEN
Postboks 11 6977 BYGSTAD
Tel.: 57 71 69 00
Faks: 57 71 69 01
Mobil: 92 42 72 87
E-post: kboklade@online.no

 

 

 

· · ·