Den ortodokse Kirke i Norge
Hellige Nikolai menighet


 

 

 

Hellige Nikolai

Hellige Nikolai er navnet på en av Kirkens mest kjente og elskede helgener. Det er også navnet på den første Ortodokse menighet i Norge i moderne tid, viet til ære for hl.Nikolai. Menigheten er tilordnet Patriarkatet i Beograd.
Her vil vi presentere vår menighet og den sammenheng den befinner seg i, vi vil også gi et innblikk i ortodoks kristen tro slik den er overlevert oss fra apostlene og like til vår tid, uforandret og ren. Du er hjertelig velkommen til vår hjemmeside og til å besøke vår kirke og ellers ta kontakt.

. To the English site

Adresser:
Hl. Nikolai Kirke: Tvetenveien 13, Oslo.
Gudstjeneste:
Liturgi på kirkeslavisk og norsk hver søndag kl.11. Første søndag i måneden liturgi på norsk. For gudstjenester på andre høytidsdager, se detaljert liste i Menighetsbladet, på oppslagstavle eller oversikt over gudstjenester på denne siden.
Postadresse:
Postboks 9162 Grønland 0134 Oslo Postgiro: 0532 1267426
E-post adresse:
Klikk lenken:
Hl. Nikolai Ortodokse kirke
Forstander:
Arkimandritt f. Johannes Johansen

Sidene vises best med skjermoppløsning 1024 x 768 pixler

 

Artikler

 

Nytt!

Se video fra Hl. Nikolai Ortodokse Kirke, Theofanidagen 2021. Klikk på lenken nedenfor:

Theofandagen 2021

Les om en stor begivenhet i 2014 på klosteret i Hurdal.

Etter tre byggesesonger har nå vannvielsespaviljongen (phiale) blitt ferdig. Den er bygget etter ide fra en tilsvarende paviljong i Zica-klosteret i Serbia, men med inspirasjon fra andre slike bygg både på Athos og i Sergiev Possad.

Nedenfor finner du lenke til en informativ artikkel i forbindelse med at vi i St. Georgs kirkeforening i Neiden har satt igang prosessen med å få tilbakeført fra Anatomisk institutt i Oslo levningene fra skoltiske graver på Gravholmen i Pasvik. Etterkommere av flere av dem, både i Norge og Finland har skrevet under på kravet og gitt oss fullmakt til å gjennomføre denne saken på lignende måte som skjellettsaken i Neiden. Fader Johannes og Oiva Gregesioff Jarva som kirkeforeningens starost er ansvarlige for denne saken som nå har foregått ett års tid allerede.

Lenke til siden

Les artikkel i Agderposten om Hellige Nikolai ortodokse menighet og Fr. Johannes.

Artikkel i Agderposten

Gjenbegravelse i Neiden
Gjenbegravelsen av levninger etter skolter som ble fjernet fra gravplassen ved st. Georgs kapell i 1915 fant sted den 25. september 2011. Les on bakgrunn og begivenheten i eget dokument.
Last ned

Se også billedserie fra begivenheten i Finnmarken.

I samme anledning laget NRK dette innslaget.

Kristi Forklarelses Menighet i Stavanger har nå sin egen hjemmeside: http://ortodoksstavanger.no 

Kirkeforeningen til ære for Jomfru Marias Bebudelse i Bergen har også sin egen hjemmeside: http://ortodoksibergen.no

Her kan man holde seg oppdatert på program og begivenheter.

Avisen Vårt Land hadde 27.juli 2010 en reportasje fra hellige Trifons skita i Hurdal. Det bygges nå ny kirke i kloseret viet til ære for hl. Trifon. Linken nedenfor fører til avisens billedarkiv med flere bilder fra klosteret og den nye kirken.

http://www.vl.no/bildeserier/

The Norwegian newspaper Vårt Land has written an article about the new monastery church in St. Trifon skete in Hurdal, where fr. Johannes is Igumen. Look for "bildeserier" and then "Den hellige Trifons Skita" under the enclosed link.

Fra medlem i vår kirkeforeing ved Hl. Georgs kapell i Neiden har vi mottatt beretning om de overgrep som er foretatt overfor skoltene både fra det norske storsamfunnet og fra andre minoritetsgrupper i området. Se kirkeforeningens sider.

Rapport fra en pilgrimsreise til Norge. Erkebiskop Seraphim av Ottawa og hele Kanada har norsk herkomst og har laget denne reiseberetningen. Rapporten er på engelsk.

Gjenbegravning  av de skoltiske levningene fra Neiden er post på statsbudsjettet:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet,  side 22
"Regjeringen foreslår at det bevilges 1,5 mill. kroner til en gjenbegraving av skjelettmaterialet fra Neiden. Skjelettmaterialet, som i dag er oppbevart ved Universitetet i Oslo, planlegges gjenbegravet  på gravplassen i Skoltebyen i Neiden."

Se Aktuelt fra menigheten.
Grunnleggende problemstillinger i forbindelse med miljøspørsmål og vårt ansvar overfor skaperverket er det sentrale budskap patriark Barolomeos' brev i forbindelse med Kirkelig nyttår.

Helgenberetninger
Hl Kassia levde fra ca 808 til 865 og minnes av kirken den 7. (20) september. Hun er en av de store og betydningsfulle stemmene i Kirkens historie. Hun satte sitt preg på Kirken og sin egen samtid og regnes blant våre hellige mødre.

Nedlastninger


For å kunne lese bladet i pdf-format må du ha installert Acrobat Reader fra Addobe. Høyreklikk på lenken for å lagre

1/2024

1/2023 2/2023

3&4/2022 2/2022 1/2022

1/2021 2/2021 3/2021 4/2021

4/2020 2/2020 1/2020

4/2019 3/2019 2/2019 1/2019

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018

1/2017 2/2017 3/2017 4/2017

1/2016 2/2016 3/2016 4/2016

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015

1/2014 2/2014 3/2014 Nr 4/2014.

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013

1/2012
2/2012 3/2012 4/2012

1/2011

1/2010
2/2010 3/2010 4/2010

1/2009 2/2009 3/2009 4/2009

 

Fra siden om den ortodokse lære kan du laste ned et dokument som inneholder gjennomgang av Den guddommelige liturgien benyttet i Den ortodokse Kirke.

 

Første Påskeukens komplette tekst med sangnoter til.152 s. stort format, innbundet med to lesebånd, kr. 400+porto Bestilles på E-post til fr. Johannes (fader.johannes@ortodoks.org)

 

Vi trenger fortsatt gaver til kirken; kto 0532 1267426 Minner om mulighet for å opprette avtale om autogiro

Du kan også gi din støtte til menigheten med Vipps nr #97557

ORTODOKS KIRKE I OSLO!

Kirken i Tvetenveien 13

På menighetens Årsmøte 24. februar 2013 ble det enstemmig vedtatt å sette i gang med det nye kirkebygget, noe som innebar at vi rev kirken vi hadde då for å bygge nytt på samme sted. Det innebar at vi i byggeperioden forrettet gudstjenestene våre i Gamlekirken på Majorstua.

Vi startet på riving av bygningen innvendig. Stillaser ble satt opp og gradvis ble selve byggearbeidene gjennomført. Det var et stort arbeid somtil slutt ga oss et signalbygg.  Alle ser at dette er en ortodoks kirke, og med den sentrale beliggenheten, nær T-bane (Brynseng) og med mye parkering omkring, er den lett tilgjengelig. For oss som en liten menighet var dette et stort løft, men vi håper på Guds velsignelse og hellige Nikolais forbønner.

Vi gikk ut med oppfordring til alle med å gi pengegaver til bygget. Innsamlede midler pluss lån sikret selve byggingen, men vi trengte også innrede det. Nytt alter, ikonostas og pulter ble etterhvert bestilt fra verksteder i utlandet som vi allerede hadde kontakt med. Vi skal dekke vegger og tak med fresker, slik som i kirken på klosteret i Hurdal. Vi opprettet kontakt med de to kunstnerene som sa seg villige til å påta seg dette arbeidet som nå er godt i gang. Men det er ikke gratis!

Vi trenger flere penger! Så her må mange bidra for å sette oss i stand til å gjennomføre det. (Bruk konto nr 0532 1267426). 

For Menighetsrådet.
f. Johannes

De Myrrabærerende
Kvinners forening

Foreningen ble stifftet 18.04. 2010.Foreningen har besøkstjeneste for syke og ensomme i menigheten. Foreningen kjøper håndarbeid laget av kvinner til støtte for seg selv og familien; særlig i krigsramede land. Håndarbeid lages også av medlemmer i foreningen. Foreningen har årlig bidrag til ” Nikolaifondet” .

Gudstjenestene foregår i kirken
i Tvetenveien 13
hver søndag kl. 11.

Kuppelen på Hl. Nikolai ortodokse kirke i Oslo

Tilbake til det opprinnelige

Her finner du en lenke til et godt program som NRK Sørlandet laget med Fader Johannes i 1992. Det inneholder litt om Fader Johannes' bakgrunn og den ortodokse kirke samtidig som den gir et godt tidsbilde fra den gang Hl. Trifon skita l[ p[ Toten.

Om ikoner

Lenken henter opp en informativ samtale med Olve Svele om ikoner i et programm som ble sendt i NRK skolefjernsyn i 1992. Det er selvfølgelig like aktuelt nå som dengang.

Intervju med Fader Johannes

I et intervju med Fader Johannes fra 2006 i avisen Dagen utdyper Fader Johannes litt om den Ortodokse Kirkes stilling i vårt moderne samfunn.

 

Fastetrioden:

Fastetrioden I

Fra Tolderens og Fariseerens søndag til Palmesøndag
500 sider, innbundet med lesesnorer. kr. 800.

 

Informasjonshefte om den ortodokse Kirke i Norge.

Hellige Nikolai menighet

Åpne