Kirkeforeningen ved St. Georgs Kapell
Neiden i Sør-Varanger

Åpningsside | Neiden | Ortodokse kirkeforeninger | Festgudstjeneste i Neiden 2001 | Neidenskoltenes kulturelle- og historiske skjebne | BIlder fra 10-års feiring for opprettelsen av Kirkeforeningen, august 2002 | Bilder fra pilegrimstur til Pethenga kloster, august 2002 | Hl. Trifon av Petshenga | Informasjon om SKOLTENE I NORD | Gjenbegravelse av levninger etter skolter som ble fjernet fra gravplassen ved st. Georgs kapell i 1915