Bokanmeldelser

Ortodokse røster i Nord
En antologi ved
f. arkimandritt Johannes Johansen
Hl. Siluoan Forlag i København år 2003,

Ortodoks bønnebok
Fr. Johannes
Bønnebok fra den ortodokse kirkes tradisjon
Solum forlag 2002

Troen i den bysantiske verden
Mary Cunnigham
Ortodoks kirkehistorie på norsk
Luther forlag 2003

Østkirken
Ortodokse tekster på norsk
Bok i serien Verdens hellige skrifter
Den norske bokklubben 2003

 

Til kjernen i den ortodokse kristendom.
Biskop Kallistos Ware
Vejen – Ortodoks kristendom. 
Hl. Siluan Forlag. København 2001.

 

Teologi i farger - Ikoner i Norge
Torstein Tollefsen
Verbum forlag, Oslo 2001

 

Den andliga ängen
Johannes Moschos
Oversatt og redigert av Olof Andrén
Artos bokförlag, 2002

Conversations with Ecumenical Patriarch Bartholomew I
Olivier Clément
Oversatt fra fransk av Paul Meyendorff
St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, 1997

21 kirkefedre
Peter Halldorf
Oversatt av Randi Steen Hilmersen
Luther Forlag, 2001
paperback, 288 sider Pris: 328 kr

Åpningsside